Bli medlem

Norsk Digital Kultur er et forbund av medlemsforeninger, og vi tar derfor ikke opp individuelle medlemmer. Ønsker du å bli medlem som enkeltperson, må du i stedenfor melde deg inn i en av medlemsorganisasjonene.

Som medlemsforening i Norsk Digital Kultur godtas kun de foreningene som har aktivitet som faller inn under forbundets interesseområder, og som oppfyller følgende krav:

●     Har minst 5 medlemmer under 26 år.

●     Har demokratiske vedtekter som gir medlemmene innflytelse på foreningens drift.

●     Har valg av minst ett styreverv hvert år.

●   Fører medlemsliste som oppgir informasjonen om navn, fødselsdato, adresse og betalingsdato.

●     Har en medlemskontingent på minimum 50 kr.

Det er for tiden en medlemskontigent på 5 kroner per medlem, per år som foreningen må betale.