Arbeidsprogram 2020

Etablering

Forbundet skal i 2020 gjennomgå en demokratisk prosess for å sluttføre etableringen. Gjennom året skal det gjennomføres flere åpne medlemsmøter for å diskutere fremtiden for forbundet, og veivalg i styringsdokumenter. Interimstyret skal legge frem saker til diskusjon på åpne medlemsmøter om de er kontroversielle eller mangler forankring fra før.

Arrangement for medlemsforeningene

I løpet av året skal Forbundet lage et arrangement for sine medlemsforeninger. Arrangementet skal ha som formål å samle ledelse og frivillige i medlemsforeningene, utveksle kompetanse og diskutere problemstillinger og veien videre for forbundet.

Innmelding i støtteordninger

Forbundet skal i 2020 innlede diskusjon med aktuelle nasjonale støtteordninger, slik som Frifond organisasjon og BUFDIR grunnstøtte. Forbundet har som målsetning å søke på alle aktuelle nasjonale støtteordninger på vegne av sine medlemsforeninger i 2020, med grunnlagsåret 2019 og første utbetaling i 2021.

Forbundet skal også ha dialog med Hyperion, og jobbe for en god overgang som ivaretar driften til Hyperion sentralt.