Norsk Digital Kultur er stiftet!

Fredag 25. oktober ble Norsk Digital Kultur stiftet som et barne,- og ungdomsforbund for å støtte lokale foreninger som driver med digital kultur.

I løpet av 2020 kommer det nyvalgte sentralstyret til å jobbe tett med alle medlemsforeningene for å sørge for bred forankring over hva foreningen skal jobbe med fremover. Vi ønsker å skape gode arenaer for erfaringsutveksling mellom medlemsforeninger, og å sørge for gode økonomiske støtteordninger for medlemsforeningene.

Delegater fra stiftelsesmøtet etter gjennomføringen av møtet