Norsk Digital Kultur er stiftet!

Fredag 25. oktober ble Norsk Digital Kultur stiftet som et barne,- og ungdomsforbund for å støtte lokale foreninger som driver med digital kultur. I løpet av 2020 kommer det nyvalgte sentralstyret til å jobbe tett med alle medlemsforeningene for å sørge for bred forankring over hva foreningen skal jobbe med fremover. Vi ønsker å skape […]