Protokoll fra stiftelsesmøte

Møtet startet 21:30 25. oktober 2019

Møtet ble åpnet av Ruben-André Berg fra forberedende komité

Sak 1) Konstituering

Valg av møteleder:

Vedtak: Øyvind Malin valgt ved akklamasjon

Valg av referent

Vedtak: Lars Åge Kamfjord valgt ved akklamasjon

Valg av protokollunderskrivere

Vedtak: Marcus Alexander Dahl og Jørgen Erviksæter

Vedta stemmerett for delegatene

Vedtak: En delegat per forening har stemmerett.

Sak 2) Vedta vedtekter for organisasjonen

Forslag til vedtekter ble presentert av Lars Åge Kamfjord

Forslag fra forberedende komité til navn: Norsk Digital Kultur

Forslag fra Torstein Sivertsen: Landsforbundet for Aktive Nerder

Forslag fra Ruben-Andre Berg: Digital Kultur

Forslag fra Tord-Roar Ågotnes: Landsforbundet for Alle Nerder

Forslag fra Lars Åge Kamfjord: Digital Kultur Norge

Ved votering ble “Digital Kultur”-alternativene enstemmig valgt som utgangspunkt foran “Landsforbundet”-alternativene

Ved votering ble “Digital Kultur” enstemmig valgt vekk

Ved votering ble Norsk Digital Kultur valgt foran Digital Kultur Norge

Vedtak: Foreningens navn er Norsk Digital Kultur

Formålsparagrafen:

Det ble foreslått: Interesseområdet defineres som: Digital Kultur

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Delegater til Landsmøte:

Det ble foreslått: Hver medlemsforening kan sende inntil to delegater hver.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag om at alle referanser til måned endres til fire uker og to måneder åtte uker.

Vedtak: Vedtatt mot en stemme

Vedtektene som helhet ble tatt opp til votering

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag om at interimstyre får fullmakt til å renskrive og gjøre mindre redaksjonelle endringer i vedtektene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag om at vedtektene legges inn i et offentlig versjonskontrollsystem

Vedtak: Oversendes interimstyret uten realitetsbehandling

Sak 3) Vedta arbeidsprogram for 2020

Vedtak: Forslag til arbeidsprogram ble enstemmig vedtatt

Sak 4) Fastsette budsjett og kontingent for 2020

Forslag til medlemskontingent: 5 kroner per medlem fra hver medlemsforening i medlemskontingent

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag til rammebudsjett:

Inntekter

Medlemskontingenter: 75.000

Støtte fra Hyperion: 50.000

Utgifter: 

Organisasjonsdrift: -50.000

Aktiviteter for medlemsforeninger: -75.000

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag: Interimstyret får fullmakt til å revidere budsjettet om realitetene endrer seg.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 5) Valg av interimstyre

Leder: Karl Fredrik Haugland (KANDU) ble foreslått fra salen

Vedtak: Karl Fredrik Haugland ble valgt ved akklamasjon

Nestleder: Ruben-André Berg (Hyperion Midt) ble foreslått fra salen

Vedtak: Ruben-André Berg valgt ved akklamasjon

5 styremedlemmer ble foreslått fra salen

  • Andreas Johansen (Polar Interesseorganisasjon)
  • Torstein Sivertsen (WarpCrew)
  • Marcus Alexander Dahl (HordaLAN)
  • Lars Åge Kamfjord (Vestfold Digitale Ungdom)
  • Øyvind Malin (MultiLAN)

Vedtak: Styremedlemmer valgt ved akklamasjon

2 varamedlemmer

Kandidater som ble foreslått fra salen:

  • Erik Vågslid (KANDU)
  • Ole Mathias Heggem (SDOK)
  • Gitte Eliassen (MultiLAN)

Vedtak: Bjørn Petter Kysnes og Jørgen Goa ble valgt til tellekorps

Vedtak: Ved første skriftlige votering ble Gitte Eliassen valgt som 1. varamedlem

Vedtak: Ved andre skriftlige votering ble Ole Mathias Heggem valgt som 2. varamedlem

Sak 6) Heve møtet, ved nyvalgt leder

Møtet ble hevet av nyvalgt leder Karl Fredrik Haugland klokken 22:53