Protokoll fra ekstraordinært landsmøte mars 2020

Referat fra ekstraordinært landsmøte  per epost 25. til 27. mars 2020

Norsk Digital Kultur avholdt ekstraordinært landsmøte på epost i perioden 25. til 27. mars 2020.

Alle medlemsorganisasjoner fikk mulighet til å avgi stemmer.

Følgende har avgitt stemmer:

  • Karl Fredrik Haugland
  • Lars Åge Kamfjord
  • Ruben-André Berg
  • Øyvind Malin
  • Marcus Alexander Dahl
  • Ole Mathias Aarseth Heggem

Saker til behandling:

1 Godkjenne innkalling

4. mars ble det sendt innkalling til samtlige medlemmer av styret, som per nå utgjør hele organisasjonen ettersom det ikke har blitt tatt inn ordinære medlemmer. I tråd med vedtektene ble dato for møtet satt til tre uker frem i tid, 25. mars. Møtet gjennomføres som votering på e-post.

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

Vedtak: Enstemmig vedtatt

2 Vedta oppdaterte vedtekter

Forslag: Teksten i vedtektenes paragraf §1-2 endres til følgende:

“Norsk Digital Kultur er et forbund for barne- og ungdomsorganisasjoner som organiserer digital kultur i Norge. Organisasjonen skal fremme den digitale kulturen ovenfor myndigheter og samfunnet forøvrig, og skape møteplasser for medlemsforeningene.

Norsk Digital Kultur skal legge til rette for at ungdom kan skape og utvikle møteplasser for digital kultur, og bidra til å styrke samarbeidet mellom medlemsforeningene.”

Vedtak: Enstemmig vedtatt